Program Plenárneho zasadania

Fórum pre 21. storočie zverejnilo finálne dokumenty v jednotlivých sekciách.

Praktický negociačný manuál