Section Members

chinflag  China
 Representation: Nóra Szikorová
euflag  European Union
 Representation: Janka Jánošková
inflag  India
 Representation: Katarína Chovancová
illag  Israel
 Representation: Viliam Ovsepian
resetflag  Reset
 Representation: Lukáš Grega
ruflag  Russian Federation
 Representation: Miroslav Janečka
trflag  Turkey
 Representation: Alica Lacová
gbflag  United Kingdom
 Representation: Renáta Zuščáková
usflag  USA
 Representation: Peter Pilz
Section Menu:

Section Chairman:
Tomáš Jurka
tomas.jurka@gmail.com

Section Vice-Chairman:
Alica Lacová
lacova.alica@gmail.com

forum logo