Budeme potrebovať globálnu environmentálnu krízu?

Globálna problematika životného prostredia

Vyjednávania v oblasti ochrany a zachovania životného prostredia si kladú za cieľ priviesť za jeden rokovací stôl najvýznamnejších svetových hráčov v tejto oblasti a jasne definovať najpálčivejšie problémy súčasnosti a prijať také riešenia, ktoré budú priechodné a záväzné pre všetky národné štáty a medzinárodné organizácie.

Fórum pre 21. storočie identifikovalo ako najväčšiu výzvu v oblasti životného prostredia práve klimatické zmeny, ktoré nepopierateľným spôsobom prispievajú k degradácii environmentu a predstavujú hrozbu nie len pre samotné životné prostredie, ale aj pre bezpečnosť ľudskej populácie.

Pozvanie na summit prijali splnomocnení predstavitelia Environmentálneho programu OSN (UNEP/IPCC), Európskej únie, Medzinárodnej únie pre zachovanie prírody (IUCN), Indie a USA.

Spoločným menovateľom všetkých zúčastnených je zhoda v snahe o nájdenie efektívnych nástrojov na riešenie problému klimatických zmien, znižovania kapacity vodných zdrojov a dezertifikácie, bezodpadového hospodárstva, obchodu s emisiami a výskumu nových technológií, krízového manažmentu prírodných katastrof a environmentálnej migrácie.

Záverečný dokument: Záväzná deklarácia

BINDING DECLARATION of the Parties of the environmental section of the Conference of the Forum for the 21st Century

Program - 29th November 2010

Program pre finálne negociácie

Dokumenty

Prvý draft

1st Draft

Position of the IUCN

Position of the UNEP

Position of India

Position of the EU

Position of the USA

Druhý draft

2nd Draft

Position of the USA

Position of India

Position of the IUCN

Position of the UNEP

Position of the EU

Tretí draft

3rd Draft

facebook
logo forum
Aktuality
Organizátori
Partneri