Virtuálne operácie a ich reálne dopady

Globálna hospodárska problematika

Virtuálne ekonomiky sa stali príčinou významných narušení súčasného globálneho hospodárstva. Umelo konštituovaný systém narúša prirodzené fungovanie trhov, vytvára tzv. bubliny, spôsobuje nestabilitu a rad kríz ekonomického charakteru. Fórum pre 21. storočie, súc si vedomé naliehavosti riešenia tohto fenoménu, vytvorilo diskusný a negociačný priestor pre najvýznamnejšie subjekty svetovej ekonomiky zastupujúce najširšie spektrum regionálnych záujmov.

Cieľom diskusie je zadefinovanie príčin systémových nedokonalostí (nerovnomerné rozdelenie bohatstva vo svete, nedostatok konvenčných energetických zdrojov, relevantnosť svetových rezervných mien, špekulatívny kapitál a fondy, tieňové ekonomiky a iné). Účelom následných negociácií bude prijatie efektívnych riešení, ktoré v budúcnosti zabránia vzniku kríz a podporia rovnomerný svetový hospodársky rast a spravodlivé prerozdelenie svetového bohatstva.

Pozvanie Fóra pre 21. storočie prijali a s formátom rokovaní súhlasili splnomocnení zástupcovia Európskej únie, Medzinárodného menového fondu, Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), Brazílie, Čínskej ľudovodemokratickej republiky, Indie, Juhoafrickej republiky, Mexika, Ruskej federácie a USA.

Záverečný dokument: Deklarácia

DECLARATION of the Forum for the 21st Century on Global Economic Issues

Program - 29th November 2010

Program pre finálne negociácie

Dokumenty

Prvý draft

1st Draft

Position of the European Union

Position of the International Monetary Fund

Position of Mexico

Position of the ASEAN

Position of Brazil

Position of India

Position of Russian Federation

Position of the United States of America

Position of China

Druhý draft

2nd Draft

Position of Russian Federation

Position of the United States of America

Position of Mexico

Position of the European Union

Position of the ASEAN

Position of China

Position of Brazil

Position of India

Position of the International Monetary Fund

Tretí draft

3rd Draft

facebook
logo forum
Aktuality
Organizátori
Partneri