O nás

Modelová konferencia

Projekt modelovej konferencie vznikol v roku 2007 na základe potreby praktickej prípravy študentov Fakulty medzinárodných vzťahov (FMV EUBA) v oblasti diplomatických negociácií. Zámerom organizátorov je vytvoriť priestor v rámci študijného plánu pre doplnenie teoretických poznatkov študentov o ich praktickú aplikáciu a možnosť aktívne participovať na simulovaných rokovaniach. Fakulta sa kontinuálne usiluje o zdokonaľovanie a rozvíjanie študijných programov ako aj procesov aktívneho učenia sa s cieľom postupne redukovať podiel klasických metód výučby, pri ktorých je úloha študenta skôr pasívna. Pripravuje tak pre prax absolventov, ktorí svojim odborným profilom a znalosťami zodpovedajú potrebám klasickej či hospodárskej diplomacie, ako aj súkromnému sektoru.

Cieľom tohtoročného pokračovania projektu modelovej konferencie je umožniť študentom piateho ročníka FMV rozšíriť si teoretické vedomosti a získať praktické zručnosti v oblasti negociácií, bilaterálnej i multilaterálnej diplomacie, využívania cudzích jazykov a protokolu vo formáte summitu v simulovanom prostredí fiktívnej mimovládnej organizácie „Fórum pre 21. storočie“.

Predbežný program Plenárneho zasadania

Praktický negociačný manuál

facebook
logo forum
Aktuality
Organizátori
Partneri