Kontakty

Email konferencie

Fórum pre 21. storočie - forum21century@gmail.com

Modelová konferencia na Facebooku

facebook

Odborný garant

Odborný garant - JUDr. Peter Rusiňák, PhD.

Realizačný tím

Senior advisor: Ing. Peter Rusiňák - peter.rusinak@eac.sk

Študentský koordinátor: Bc. Michal Polgár - michal.polgar@eac.sk

Protokol: Bc. Ivona Klementová - ivona.klementova@eac.sk

Press: Bc. Monika Čajková - monikacajkova@yahoo.com

Press: Bc. Veronika Fabiánová - veronika.fabian@gmail.com

Corporate partnership: Bc. Miroslava Holičová - miroslava.holicova@gmail.com

Corporate partnership: Bc. Miroslava Furjelová - miroslava.furjelova@gmail.com

Web admin: Bc. Juraj Podolan - juraj.podolan@eac.sk

Predsedovia sekcií

Predseda bezpečnostnej sekcie: Bc. Juraj Podolan - jurajpod@gmail.com

Predseda hospodárskej sekcie: Bc. Andrej Richter - adorichter@gmail.com

Predsedníčka environmentálnej sekcie: Bc. Barbora Martvoňová - barbora.martvonova@gmail.com

Predsedníčka kultúrnej sekcie: Bc. Eva Koščová - eva.koscova@gmail.com

logo forum
Aktuality
Organizátori
Partneri