Kultúrna integrácia alebo integračná kultúra?

Interkultúrna problematika v globálnom kontexte

Nezávislá mimovládna organizácia Fórum pre 21. storočie sa rozhodla ustanoviť interkultúrnu sekciu s cieľom hľadať nové odpovede na staré otázky relevantné pre začínajúce storočie v rámci tohtoročného summitu ako prirodzenú reakciu na aktuálny stav interkultúrneho dialógu a súčasného stavu zachovania kultúrneho dedičstva. V priamej nadväznosti na potrebu zabraňovania etnickým nepokojom, kultúrnej nenávisti, zaslepenej ideológii a neschopnosti akceptovať globalizáciu ako faktor zbližovania kultúr, najvýznamnejší hráči reagujú na aktuálne výzvy v rámci rokovaní pod názvom „Kultúrna integrácia alebo integračná kultúra?“.

Fórum pre 21. storočie identifikovalo za najväčšie výzvy pre nasledujúcich 100 rokov hľadanie optimálneho modelu efektívneho multikulturalizmu, prirodzené ustanovenie svetového dorozumievacieho prostriedku v podobe lingua franca a v neposlednom rade mierovú cestu kultúrnej integrácie svetových náboženstiev. V dôsledku spomínaných javov budeme v najbližších dekádach svedkami intenzívnejšieho pôsobenia určitých aspektov migrácie ako príčiny etnických nepokojov a zneužívania kultúrnych rozdielov na dosahovanie politických cieľov.

Pozvanie na summit prijali predstavitelia UNESCO, Európskej únie, Ruskej federácie, Spojených štátov amerických, Indie, Číny a krajín Latinskej Ameriky. Spoločným menovateľom všetkých zúčastnených je snaha o identifikáciu nástrojov na elimináciu xenofóbnych prejavov, rasovej a etnickej neznášanlivosti ako aj zvyšovanie informovanosti a povedomia širokej verejnosti o daných problémoch v jednotlivých národných štátoch.

Záverečný dokument: Memorandum o porozumení

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between negotiating parties within the frame of the Forum for the 21st Century

Program - 29th November 2010

Program pre finálne negociácie

Dokumenty

Prvý draft

1st Draft

Position of India

Position of Russian Federation

Position of the European Union

Position of China

Position of Latin America

Position of the UNESCO

Position of the United States

Druhý draft

2nd Draft

Position of Russian Federation

Position of China

Position of the UNESCO

Position of India

Position of the United States

Position of Latin America

Position of the European Union

Tretí draft

3rd Draft

facebook
logo forum
Aktuality
Organizátori
Partneri